Remote op teşekkür menüsü

alias verop { dialog -m verop verop }
dialog verop {
title “Op Deop Tesekkur AyarLarı | alinti | ”
size -1 -1 264 119
option dbu
edit “”, 1, 26 4 232 10
edit “”, 2, 26 19 232 10
edit “”, 3, 26 34 232 10
edit “”, 4, 25 49 233 11
edit “”, 5, 26 67 231 10
button “Kaydet”, 6, 84 99 99 13, ok
link ” http://www.alemsohbet.net”, 7, 192 101 79 9
text ” OP”, 8, 1 5 25 8
text ” Deop”, 9, 0 19 25 8
text ” Halfop”, 10, 0 35 25 8
text ” HaLfdeop”, 11, -1 51 28 8
text ” Voice”, 12, 0 67 25 8
edit “”, 13, 26 82 233 10
text ” Devoice”, 14, -1 81 25 8
text ” Op Deop AyarLarınızı “, 15, 5 96 64 8
text ” Burdan Yapınız..”, 16, 9 107 49 8
}
on *:dialog:verop:*:*:{
if ($devent == edit) {
if ($did == 1) { set %op $did(1) }
if ($did == 2) { set %deop $did(2) }
if ($did == 3) { set %halfop $did(3) }
if ($did == 4) { set %halfdeop $did(4) }
if ($did == 5) { set %voice $did(5) }
if ($did == 13) { set %devoice $did(13) }
}
if ($devent == sclick) && ($did == 7) { run http://www.sohbetalem.net }
if ($devent == init) {
did -ra $dname 1 %op
did -ra $dname 2 %deop
did -ra $dname 5 %voice
did -ra $dname 13 %devoice
did -ra $dname 3 %halfop
did -ra $dname 4 %halfdeop
}
}
on *:OP:#:{ if ($opnick == $me) { msg $chan $replace(%op,<isim>,$nick) } }
on *:DEOP:#:{ if ($opnick == $me) { msg $chan $replace(%deop,<isim>,$nick) } }
on *:VOICE:#:{ if ($vnick == $me) { msg $chan $replace(%voice,<isim>,$nick) } }
on *:DEVOICE:#:{ if ($vnick == $me) { msg $chan $replace(%devoice,<isim>,$nick) } }
on *:HELP:#:{ if ($hnick == $me) { msg $chan $replace(%halfop,<isim>,$nick) } }
on *:DEHELP:#:{ if ($hnick == $me) { msg $chan $replace(%halfdeop,<isim>,$nick) } }

Not alıntıdır.

Toprak
Toprak

One comment

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir